Regulamin

 1. Informacje ogólne
  1. Regulamin określa zasady sprzedaży przez sklep Haftkon.pl należący do firmy PPHU HAFTKON z siedzibą Polskie Olędry 9, 63-330 Dobrzyca, zarejestrowanej w ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 1095 prowadzonej przez Wójta Gminy Dobrzyca. Numer NIP: 617-155-47-48.
  2. Transakcje kupna-sprzedaży odbywają się w formie umowy zawieranej na odległość za pomocą serwisu internetowego, pomiędzy zamawiającym - zwanym dalej Klientem, a sklepem internetowym Haftkon.pl, zwanym dalej Sprzedającym.
  3. Serwis internetowy Sprzedającego pod nazwą Haftkon.pl funkcjonuje pod adresem www.haftkon.pl.
 2. Zamówienia
  1. Zamówienia przyjmowane są przez cały czas pracy serwisu internetowego www.haftkon.pl poprzez formularz zamówienia umieszczony na stronie sklepu Haftkon.pl
  2. Do realizacji zamówienia konieczne jest:
   • wskazanie zamawianych produktów i ilości,
   • podanie danych potrzebnych do dostawy - wg pól formularza zamówienia,
   • wskazanie preferowanej formy płatności i dostawy,
   • wysłanie formularza ze strony sklepu Haftkon.pl
   • potwierdzenie zamówienia poprzez kliknięcie linku zawartego w mailu otrzymanym ze sklepu po złożeniu zamówienia,
   • lub złożenie zamówienia za pomocą poczty elektronicznej pod adresem biuro@haftkon.pl
   • lub telefoniczne złożenie zamówienia w godzinach od 8:00 - 20:00 pod numerami: 600 511 952 lub 602 159 434.
  3. W przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych i braku możliwości kontaktu z Klientem, Sprzedający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia.
  4. W przypadku niedostępności produktów lub problemów z realizacją zamówienia Sprzedający skontaktuje się z Klientem w sprawie ustalenia sposobu i czasu realizacji zamówienia lub ewentualnego odstąpienia od realizacji zamówienia.
  5. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu, lub wycofać je do momentu ostatecznego zatwierdzenia projektu przed jego wykonaniem. Wprowadzenie zmian lub wycofanie jest możliwe poprzez:
   • dodanie dodatkowych warunków i uwag w polu "Komentarz" na formularzu zamówienia,
   • kontakt za pomocą poczty elektronicznej pod adresem biuro@haftkon.pl
   • kontakt telefoniczny pod numerami: 600 511 952, 602 159 434.
  6. Firma Haftkon.pl zastrzega prawo do korzystania z wykonanych realizacji na potrzeby prezentacji oferty firmy. Klient może zastrzec możliwość korzystania z wykonanej dla niego realizacji (produktu).
 3. Ceny towarów i płatność
  1. Wszystkie ceny towarów podawane są w PLN i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze obowiązuje w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie.
  2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
   • płatność przy odbiorze - należność pobiera pracownik firmy dostarczającej przesyłkę,
   • płatność przelewem bankowym bezpośrednio na konto Sprzedającego. Numer konta Haftkon.pl:
    Credit Agricole
    72 1940 1076 3101 7765 0000 0000.
   • Do każdego zamówienia doliczany jest koszt dostawy przesyłki zgodny z cennikiem firmy dostarczającej wraz z podatkiem VAT.
 4. Terminy dostawy i koszty
  1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do realizacji zamówienia w ciągu od 1 do 21 dni roboczych, od dnia złożenia zamówienia do chwili jego wysłania.
  2. Przewidywany czas dostawy przesyłki pocztowej to 1-3 dni roboczych od momentu wysłania.
  3. Przewidywany czas dostawy przesyłki kurierskiej to 1-2 dni roboczych od momentu wysłania.
  4. Wysyłka zamówionych towarów następuje:
   • w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze (pobranie) - po otrzymaniu przez sklep potwierdzenia zamówienia, maksymalnie do 21 dni,
   • w przypadku zamówień płatnych przelewem - po otrzymaniu płatności - zaksięgowaniu środków na koncie Haftkon.pl.
  5. Koszt przesyłki jest uzależniony od wagi całego zamówienia oraz wybranej formy płatności i dostawy. Informacja o koszcie wysyłki jest dostępna w trakcie dokonywania zamówienia na formularzu zawierającym zestawienie zamówionych towarów.
 5. Zwroty, reklamacje
  1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów" klient może zrezygnować z towaru kupionego w sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki.
  2. Zwrot jest możliwy, gdy towar spełnia wszystkie poniższe warunki:
   • nie był używany,
   • nie został w żaden sposób zniszczony,
   • jest kompletny,
   • jest oryginalnie zapakowany i opakowany,
   • opakowanie nie nosi śladów zniszczenia, a ewentualne zabezpieczenia nie są naruszone,
   • nadaje się do dalszej odsprzedaży.
  3. Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymanym paragonem oraz informacją o numerze konta na jakie należy przelać zwracane pieniądze lub informacją o innym towarze w zamian.
  4. Sklep ustosunkuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się Sprzedającego ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Haftkon.pl takiej opinii.
  5. W przypadku przesyłki zwrotnej realizowanej z pkt 1., koszt przesyłki zwrotnej pokrywa Klient. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem.
  6. Zwrot należnej kwoty równej cenie towaru nastąpi w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki zwrotnej przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.
  7. Jeżeli w trakcie zawierania transakcji Klient otrzymuje dodatkowe oferty w postaci rabatu lub gratisu, to w przypadku rezygnacji z transakcji i zwrotu towaru, koszty poniesione przez Sprzedającego, a związane z udzielonym rabatem lub gratisem pomniejszą kwotę o której mowa w pkt 6.
  8. W przypadku wymiany towaru, kolejna przesyłka zostanie wysłana zgodnie z zasadami określonymi w paragrafie 4.
  9. W przypadku odesłania towaru, który nie spełnia warunków określonych w pkt 2, zwrot nie zostanie uznany, a ponowna wysyłka towaru do Klienta będzie realizowana na jego koszt.
  10. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia, powinien odesłać go przesyłką pocztową. Zwrot należnej kwoty równej cenie towaru nastąpi w ciągu 14 dni roboczych od rozpatrzenia reklamacji przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta. Do odsyłanego towaru należy dołączyć paragon lub fakturę oraz notatkę dotyczącą przyczyny reklamacji. Wszystkie reklamacje rozpatrywane są najpóżniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania stanów magazynowych), Sprzedający zwróci Klientowi równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.
  11. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.
na górę